Försäljningsvillkor

September 2018

Vi säljer bara till företagskunder

Ni kan bara beställa varor på ctcoin.se om ni fyller i ert org.nr, när ni fyller i era företagsuppgifter.

Om ni ångrar ert köp (ångerrätt)

Ni har 14 dagars ångerrätt när ni handlar på ctcoin.se. Ångerrätten löper från den dagen ni mottagit varan.

Emballage och varans skick när ni sänder den tillbaka

Ångerrätten kan bara utnyttjas om varan levereras tillbaka i samma skick och mängd. Ångerrätten bortfaller därför om ni använder varan på ett sätt som helt uppenbart förringar varans skick och möjlighet att sälja igen.

Om ni ångrar köpet skall varan sändas till

Security Partner
Båtmansvägen 10
181 41 Lidingö

Ni kan också ångra köpet vid att neka att ta emot varan eller leverera den personligen på ovanstående adress om ni på förhand har fått godkänt detta.

Ni får naturligtvis det belopp ni har betalat till oss tillbaka

Om ni ångrar ert köp, får ni naturligtvis det belopp ni har betalt in till oss tillbaka. Beloppet blir överfört till det kort ni har betalat med eller till ert bankkonto, när vi mottagit varan i retur och kontrollerat att den lever upp till reglerna för returen. Den enda omkostnaden ni har när ni ångrar ett köp är frakten för att sända varan i retur tillbaka till oss.

Vad skall jag sända med tillbaka?

Ni skall lägga med en kopia av orderbekräftelsen. OBS! Vi tar inte emot paket som är skickat med efterkrav.

Om det är något fel på varan (reklamation)

När ni handlar på ctcoin.se har ni självklart 12 månaders reklamationsrätt. Det betyder att ni antingen kan få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller rabatt, beroende på situationen. Det är självklart ett krav att reklamationen är berättigad och att felet inte uppstod som en följd av felaktigt bruk av produkten eller annan skadevållande åtgärd.

Hur snabbt skall vi reklamera?

Ni skall reklamera inom 2 dagar ifrån det att ni upptäckt fel på varan. Vi rekommenderar att ni reklamerar så snart som möjligt.

Vi återbetalar rimliga fraktkostnader

Är reklamationen berättigad återbetalar vi naturligtvis era rimliga fraktkostnader till att sända varan i retur till oss. Varan skall sändas till:

Security Partner
Båtmansvägen 10
181 41 Lidingö

Vi behöver följande information när ni sänder varan till oss

När ni returnerar varan ombeds ni upplysa vad problemet är, så detaljerat som möjligt. OBS! Vi tar ej emot paket som sänds med efterkrav eller liknande. Kom ihåg att varan alltid skall sändas tillbaka i originalemballage i bra skick och spara kvittot för försändelsen så vi kan betala tillbaka era fraktkostnader.

Vad gör vi med era personliga uppgifter (persondatapolitik)

För att ni skall kunna ingå avtal med oss på ctcoin.se har vi behov av följande uppgifter:

  • Namn
  • Verksamhet
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E‐mail adress

Vi registrerar era verksamhets- och personuppgifter med avsikten att kunna leverera varan till er. Uppgifterna som registreras hos CTcoin Sverige bevaras i fem år, varefter uppgifterna raderas. När det insamlas verksamhets- och personuppgifter via vår hemsida, säkerställer vi alltid att det sker med ert uttryckliga godkännande. Uppgifter till CTcoin Sverige ges ej vidare eller säljs till tredje part, och vi registrar inga personkänsliga uppgifter.

Besöksstatistik

Vi använder en besöksstatistik på ctcoin.se, vilket betyder att ett statistikprogram samlar information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, var de kommer ifrån och var på hemsidan de lämnar mm. Statistiken används bara med syftet att optimera ctcoin.se.